Vi vill, men gör det inte.

Kommentera
Det märks att vi båda vill prata om det. Vi börjar, men slutar lika tvärt igen, det är inget för oss att prata om. Vi blir obekväma, pratar om något annat, något trevligare. Jag kan prata med vem som helst om det utom den jag borde göra det som mest med. Vi är väl helt enkelt inte redo än. Vi vet alla att vi inte kommer levande ur det, ingen av oss.